این گروه متشکل از کارشناسان و مجریان با تجربه استان، تاکنون پروژه های بسیاری در زمینه تهیه و اجرای ساندویچ پانل سقفی و دیواری و احداث ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانل را به انجام رسانده است.